Brandluknings information:

Du har scannet vores QR kode på vores brandluknings kort. Her på siden kan du få flere informationer om de produkter der er anvend på vores lukninger generelt.

Vi anvender altid produkter der er testet og godkendt til formålet. Du kan altid kontakte os på telefon eller mail, for at få oplyst hvilke produkt der er installeret i den pågældende installationsgennemføring. Du skal bare oplyse det sag nr. og luk nr der er oplyst på vores kort som sidder tæt på brandlukningen. Så vil vi vende tilbage med alt den info du behøver på sagen.

Generelt:

Alle ydelser udført under denne ydelse går under begrebet ”passiv brandsikring”, dette begreb dækker brandbeskyttelse, som ikke er afhængig af en aktiv påvirkning for at yde den aktuelle brandsikring.

Denne type brandsikring kræver ikke nogen drift og vedligeholdelse, idet brandlukningen ikke
nedslides eller på anden måde nedbrydes, medmindre de direkte beskadiges.

Vigtigt er det derimod at holde øje med eventuelle beskadigelser som kan være påført under
daglige ændringer eller suppleringer af bl.a. elinstallationer.

Endvidere er det meget vigtig, at informere såvel interne som eksterne håndværkere,
vigtigheden i at reetablere gennembrudte brandtætninger.

Reparationer:
Ved mekanisk beskadigelse af brandlukninger, skal de omgående reetableres, således at
brandsektioneringen stadig opretholder sin funktion, nemlig at forhindre brandspredning fra et
område til et andet. Reparation af skader foretages med samme produkt som oprindelig anvendt.
Monteringen skal udføres i et sådant omfang, at brandtætningen stadig lever op til de krav der
stilles i monteringsvejledningen.
Her nedenfor kan du indtaste dine oplysninger og få mere info.

Kontakt på telefon 28269289

Kontakt på mail tb@iso-partner.dk